werkomgeving

PROCESONTWERP

De facilitator of de Spilter sessie ontwerpers bouwen hun sessie in de relevante werkomgeving. De werkomgeving wordt geselecteerd en voor de specifieke taak configureert. Hierbij verschillen ontwerpers aanzienlijk in stijl en het GDSS kan om die reden maatwerk ingericht worden.

De meeste ontwerpers voegen eerst de relevante methodiek toe, met een duidelijke werkinstructie voor de deelnemers. Vervolgens voegen ze de volgende module (werkomgeving) toe en bouwen op die manier hun sessie op. Pas als het totale proces duidelijk is omkaderd, zullen ze, indien nodig, werkomgevingen in meer detail configureren.

Als een groep bijvoorbeeld een situatie eerst volledig moet begrijpen voordat deze probeert ‘oplossingen’ aan te dragen, kan een begeleider de sessie beginnen met brainstormen en vervolgens thematiseren wat er aan de hand is; laat de groep vervolgens prioriteiten stellen zodat zij het belang van de belangrijkste gegevens volledig begrijpen voordat ze oplossingen gaan zoeken.

Een voorbeeld aanpak zou zijn

 1. Een Brainstorm-ruimte toevoegen met de vraag: “Wat is er aan de hand?
 2. Een beoordelingsblad toevoegen met vermelding van ‘Belang’ als het te beoordelen criterium op een numerieke schaal van 0 tot 10
 3. Een ‘grondig onderzoek’-ruimte toevoegen met de instructie “Waarom is dit belangrijk?

Aangezien dit eenvoudige proces perfect zou werken met de standaard werkomgeving-instellingen, is er geen verdere configuratie nodig. Voeg eventueel een gedetailleerde instructie toe in de brainstorm-werkomgeving; bijvoorbeeld: “Vermeld alles wat mogelijk van invloed kan zijn op de situatie.”

In de sessie kan de groep brainstormen over de thema-elementen van de situatie. De facilitator kopieert deze items vervolgens naar het beoordelingsblad. Deelnemers beoordeelden de elementen op belangrijkheid, analyseerden het resultaat rechtstreeks in de resultatentabel of -grafiek en beslissen op welke items ze in de grondig onderzoek-werkomgeving moeten inzoomen.

Hoofdpunten

Spilter sessie ontwerpers kunnen hun processen indelen in ‘sub-sessies’. Het gebruik van secties is grotendeels een kwestie van voorkeur:

Sommige ontwerpers gebruiken helemaal geen sub-sessies, omdat ze hun processen opsplitsen in meerdere korte sessies. Anderen gebruiken secties om abstracte fases te onderscheiden:

 • Sectie 1: Asynchroon voorwerk
 • Sectie 2: Live sessie
 • Sectie 3: Asynchrone follow-up

Veel otwerpers gebruiken secties om processtappen op hoog niveau te onderscheiden:

 • Sectie: Opwarmen/IJsbreker
 • Sectie: Het probleem begrijpen
 • Sectie: Effectieve oplossingen vinden
 • Sectie: Haalbaarheid en afwegingen

De procesontwerper biedt wat de facilitators nodig hebben om hun proces efficiënt op te bouwen en aan te passen.

Drag en Drop. Alle proceselementen kunnen worden verplaatst door middel van drag en drop

Knippen en plakken. Secties, werkomgeving, pauzes en tijdelijke aanduidingen kunnen binnen een sessieproces of tussen sessies worden gekopieerd. Het kopiëren van proceselementen van de ene sessie naar de andere is handig voor:

 • Resultaten van één sessie beoordelen en verwerken in een vervolgsessie.
 • Eenvoudig hergebruik van processequenties tussen sessies.
 • Zachte verwijdering. Door te verwijderen worden ongewenste elementen naar de prullenbak verplaatst (ze kunnen worden hersteld of verwijderd).

Iedere Spilter-werkomgeving is zelf-documenterend: dit betekent dat de facilitator met een druk op de knop een volledig opgemaakt rapport kan maken in de bekende Microsoft Office extensies zoals o.a. Word en Excel

In de tool voor het maken van rapporten geeft u op wat er in die versie van het rapport is opgenomen; bijvoorbeeld een managementsamenvatting voor de opdrachtgever.

Of u kunt inhoud op uw harde schijf opslaan, bijvoorbeeld een tabel met beoordelingsresultaten of een gesorteerde lijst met ideeën voor verdere verwerking in Excel.

Overige

WERKOMGEVINGEN

BERICHT

CONTACT

Markerkant13 88, 1314 AN Almere
+31 36 750 82 75
info@spilter.nl

INFORMATIE

Partners
Licenties
Masterclass
Toepassingen

CONTACT

Markerkant13 88, 1314 AN Almere
+31 36 750 82 75
info@spilter.nl

INFORMATIE

Partners
Licenties
Masterclass
Toepassingen

BERICHT