Spilter Group Decision Support Systems

In een tijd van ingrijpende veranderingen, waarin competenties en expertise meer dan ooit gedeeld moet worden, merken organisaties dat (online) bijeenkomsten hun beperkingen hebben, zelfs wanneer deze worden geleid door professionals.

Veel opdrachtgevers zijn ook op zoek naar effectievere werkwijze. Agenda’s laten het vaak niet langer toe of organisaties accepteren het niet langer dat hun medewerkers ook fysiek aanwezig zijn op bijeenkomsten.

Voor de professionele facilitators is het zeer frustrerend om exact te weten wat hun opdrachtgevers nodig hebben, maar ze niet in staat worden gesteld hun methodologieën ook daadwerkelijk toe te passen.

 

 

Deze uitdagingen zullen niet snel gaan veranderen. Zelfs wanneer kosten geen rol spelen kan er niet meer op gerekend worden dat alle deelnemers persoonlijk aanwezig zijn op een gefaciliteerde vergadering, workshop of brainstormsessie.

De wereld is sterk veranderd. Organisaties streven ernaar de CO2-uitstoot die gepaard gaat met forenzen te verminderen en alhoewel veel mensen inmiddels de online bijeenkomsten beu zijn willen ze het werken op afstand niet opgeven. Deze nieuwe realiteit zorgt voor uitdagingen voor consultants en facilitators wiens meerwaarde berust op het samenbrengen van mensen.

Om relevant en succesvol te blijven, omarmen veel consultants en facilitators de faciliteringssoftware van Spilter

Platform

Al meer dan vijftien jaar werken we bij Spilter met consultants en facilitators van vrijwel elke discipline. Samen hebben we beproefde faciliteringsmethodologieën online ingezet, maar met een fundamenteel verschil: in plaats van simpelweg offline workshops online te laten plaatsvinden, heeft Spilter digitalisering toegepast om verschillende complexe problemen op te lossen door de inzet van onze specialistische software.

Informatie en antwoorden op de complexe vragen van vandaag zijn slechts gefragmenteerd te vinden. Waar tegenwoordig veel antwoorden op Google te vinden zijn, mis je daarbij context en concrete handreikingen. Informatie is niets waard zonder implementatie.  

Spilter software speelt een cruciale rol bij vraagstukken waarbij factoren spelen als:

  • Bewustzijn en beoordeling van de situatie,
  • Ontdekking en mogelijke uitbreiding van de mogelijkheden
  • Beslissingen over acties die zowel effectief als haalbaar moeten zijn
  • Afhankelijk zijn van de kennis en betrokkenheid van een specifieke groep mensen.

Spilter software biedt een reeks werkomgevingen die zijn ontworpen voor specifieke doeleinden, zoals het verzamelen van feedback, brainstormen over meningen, ideeën of feiten; het prioriteren of beoordelen van een set items op één of meerdere criteria; of een probleem (vraagstuk) verder helemaal uitwerken. Het voorziet organisaties, beleidsmakers en consultants van een virtuele toolkit, waarmee ze open, eerlijke en dynamische besluit- en beleidsvorming mogelijk en inzichtelijk kunnen maken. Van de deelnemers kunnen ze vervolgens verwachten dat ze snel de meest uitgebreide antwoorden geven op basis van groepsinput en discussie of begeleiders nu om meningen, feiten of ideeën vragen.

GDSS werk omgevingen

Spilter is facilitaire software voor alle doeleinden met zeer gespecialiseerde en configureerbare werkomgevingen.

In de tool ‘Procesontwerper’ koppelt u uw methodologie aan een reeks specifiek ingerichte werkomgevingen en configureert u deze voor de taak die voorhanden is.

Concrete antwoorden op complexe vraagstukken

GDSS Software

GDSS is een technologie uit het militaire domein die is ontstaan vanwege de noodzaak van ‘first time right principe’ bij zeer complexe en impactvolle beslissingen. Deze complexe technologie heeft Spilter vertaald naar een gebruiksvriendelijk, intelligent SaaS platform waarmee alle stappen digitaal zijn verankerd en processen geheel transparant worden doorlopen. Bij uitstek geschikt voor het ontwikkelen van beleid, projecten en participatie. 

Partner van het toonaangevende Group Decision Support System

Wordt net als vele andere consultants en beleidsmakers ook partner en pluk per direct de vruchten bij de inzet van Spilter Software. Wij leveren naast de software ook trainingen en masterclasses. Het is vervolgens aan u om met de software uw klanten op de juiste manier te ondersteunen en verder te helpen.

Over Spilter

Veel beleidsmakers en consultants vertrouwen op de effectiviteit van Spilter. Hun klanten en deelnemers zijn erg enthousiast over het gebruik van Spilter en ze ervaren dat ze met groepen structureel meer bereiken dan ze ooit voor mogelijk hielden.

toepassingen

Opdrachtgevers

Binnen het GDSS is een workspace ontwikkeld voor het toetsen van aanbiedingen. Met deze methode is tot op heden geen enkel bezwaar gekomen op de uiteindelijke keuze van opdrachtnemer.

Met de inzet van GDSS stellen we in korte tijd vast wat de transitie capaciteit is van een gebied t.b.v. de energietransitie

Gebruikt GDSS om het gehele proces rond Participatie vorm te geven en op de juiste manier te documenteren.

Zet praktijkcases en lessons learned in GDSS voor onder andere innovatie, beleid en strategie vraagstukken.

Wend het GDSS aan voor cultuurmeting, -ontwerp en -interventies voor grootschalige, wetenschappelijk onderbouwde cultuurverandering voor professionals en organisaties. 

proces ontwerp

In de tool Procesontwerp koppelt u uw gekozen aanpak in een reeks specifiek ingerichte werkomgevingen en configureert u deze voor de taak die voorhanden is.

brainstorm

Als je zou willen achterhalen wat er mogelijk is, of wat er aan de hand is, of wat mensen denken, stel dan de brainstorm-vraag vervolgens zullen ideeën, meningen en feiten binnen stromen.

sessierapport

Spilter-werkomgevingen zijn zelf-documenterend: dit betekent dat de host met een druk op de knop een volledig opgemaakt rapport kan maken, downloaden en delen.

grondig onderzoek

In deze werkomgeving kun je inzoomen op één of meerdere belangrijke onderwerpen of deze vervolgens verder ontwikkelen.

“ Wij zien bij Rijkswaterstaat een significante afname van onnodige bijbetalingen, sinds wij Spilter inzetten.”
Rijkswaterstaat
Aanbestedingsjurist
Contact

Voor vragen kunt u mailen

CONTACT


Markerkant13 88 
1314 AN Almere
+31 36 750 82 75
info@spilter.nl


BERICHT

BERICHT

CONTACT

Markerkant13 88, 1314 AN Almere
+31 36 750 82 75
info@spilter.nl

INFORMATIE

Partners
Licenties
Masterclass
Toepassingen