werkomgeving

GRONDIG ONDERZOEK

Gebruik de grondig onderzoek werkomgeving met de groep en :

 • Wissel vrijelijk meningen, argumenten en informatie uit
 • Begrijp het waarom en het wat
 • Kom gezamenlijk tot consensus 

In deze werkomgeving kan elk onderzoek naar ideeën, (vermeende) feiten of meningen worden versterkt.

Hoofdpunten

Bijdragen kunnen anoniem zijn, getagd met een teamnaam of de naam van de deelnemer tonen. Met anonimiteit zullen bijdragen eerlijker en to the point zijn. De deelnemers zullen reageren op wat er wordt gezegd, niet op wie het heeft gezegd.

Anonimiteit en interactiviteit zorgen voor flow, wat moeilijk te bereiken is in traditionele brainstormsessies, en bijna onmogelijk in conventionele overleggen. Deelnemers genereren zelf en bouwen voort op elkaars ideeën.

U kunt meerdere onderwerpen naast elkaar plaatsen. Iedereen concentreert zich op de onderwerpen die hen het meest aangaan en waar ze echt iets over te zeggen hebben, terwijl ze op de hoogte blijven van alle onderwerpen. In plaats van op hun beurt te wachten om te spreken, of op een kans om te reageren, of op toestemming om een vraag te stellen, dragen deelnemers bij als ze iets te zeggen hebben of een vraag te stellen. Kortom niet meer wachten op een gelegenheid in de discussie.

Stel je voor wat je kunt bereiken in groepsgesprekken waarbij alle deelnemers:

 • Hun mening vrijuit delen als ze iets te zeggen of te vragen hebben
 • Een open geest houden en beoordelen bijdragen op wat er daadwerkelijk wordt ‘gezegd’
 • Focus op onderwerpen die hen aangaan of hen interesseren zonder de algehele context te verliezen

Begeleiders kunnen de productiviteit nog verder verhogen door bijvoorbeeld discussies te structureren door deelnemers bijdragen te laten markeren in de context.

Kortom, u krijgt uitstekende resultaten in recordtijd. Deelnemers vinden het leuk om echt betrokken te zijn, hun stem te laten horen, gehoord te worden en dat er effectief met hun beschikbare tijd wordt omgegaan.

Met Spilter kunnen groepen meerdere onderwerpen tegelijk bespreken. Dit maakt veel beter gebruik van de hersenen in de (virtuele) ruimte dan onderwerpen opeenvolgend door te nemen: niet ieder onderwerp dat besproken moet worden is voor iedereen even interessant. De groep bij elkaar houden terwijl je aan meerdere onderwerpen werkt, is veel efficiënter dan de groep op te splitsen in breakout-sessies.

Traditionele breakout-sessies zijn vaak verspillend en geen optie omdat ze:

 • Individuen verbinden aan slechts één onderwerp terwijl ze aan meerdere onderwerpen hadden kunnen toevoegen
 • De context verbreken wanneer deelnemers moeten wisselen tussen groepen
 • Mogelijk onderling verbonden onderwerpen afzonderlijk behandelen
 • Extra tijd vragen om door de groepen hun werk samen te laten vatten
 • De tijd van de experts opslokken
 

In de praktijk, waar tijd altijd beperkt is, betekent het achter elkaar bespreken van onderwerpen vaak dat belangrijke onderwerpen worden verdrongen en helemaal niet worden besproken. Dit kan pijnlijk en ook kostbaar zijn als uw deelnemers over relevante kennis beschikken of als stakeholders moeten worden betrokken en u ze niet naar wens opnieuw kunt bijeenroepen.

Spilter maakt daar direct een einde aan. U heeft de mogelijkheid om meerdere gespreksonderwerpen aan te bieden, wordt voorkomen dat deelnemers voor wie het huidige onderwerp weinig interesse heeft gaan internetten, hun e-mail gaan bijwerken of als de camera uitstaat koffie gaan zetten.

Middels de bijdrageteller over de onderwerpen wordt automatisch het aantal bijdrage weergegeven. Ze tonen het totale aantal bijdragen en hoeveel ervan nog niet door een bepaalde deelnemer zijn gelezen. Als de tijd bijna om is, is het een goede gewoonte om mensen een paar minuten de tijd te geven om ongelezen bijdragen door te nemen, zodat iedereen op dezelfde vlieghoogte zit voor de volgende stap in het sessie proces.

Deelnemers selecteren een onderwerp om aan bij te dragen. Bijdragen zijn direct voor iedereen zichtbaar en kunnen direct worden beantwoord met een argument, feit of een vraag. Reacties worden ingesprongen weergegeven met de bijdrage waarop ze betrekking hebben.

Helaas, zoals iedereen die ooit een vergadering heeft geleid of een workshop heeft gefaciliteerd, weet de theoretische mogelijkheid om bij te dragen – zoals in “Janssen, wat vind je van het DATA-initiatief?” garandeert niet dat deelnemers zullen delen wat ze weten of denken. Deze terughoudendheid kan worden veroorzaakt door vele reële of ingebeelde factoren, zoals angst voor spot, persoonlijke carrière gevolgen, loyaliteit, of een algemene afkeer van spreken tot groepen of macht.

Wat de reden ook is, mensen die niet zeggen wat ze echt weten of denken ondermijnen het doel van de oefening: waarom een discussie aangaan waarin de echte problemen niet worden besproken, bekende feiten niet worden onthuld (misschien zelfs verkeerd voorgesteld) en bezwaren niet worden geuit (of gepresenteerd) vaag)? Helaas voor iedereen die de resultaten van dergelijke discussies op de kop toeneemt. Erger nog, openbaarmaking alleen maakt geen vruchtbare discussie. In de meeste groepen zijn er moedige individuen die delen wat ze weten en denken, zelfs als ze aan de macht zijn. Helaas betekent dit niet dat wat ze zeggen wordt gehoord.

Maar al te vaak is het belangrijker wie het zegt dan wat er wordt gezegd. Een dergelijk vooroordeel is niet altijd bewust, maar het is altijd destructief. De vergaderingen waarin het kernpunt ongehoord bleef omdat de persoon zei dat het te junior of van de verkeerde afdeling was, zijn ontelbaar. Dat geldt ook voor die waarin belachelijke verklaringen zonder meer werden aanvaard, simpelweg omdat de bron vertrouwd of hoog geplaatst was.

De onwil om tijdens vergaderingen te zeggen wat we echt denken en het vertrouwen op persoonlijke, afdelings- of tribale vooroordelen bij het verwerken van informatie is diepgeworteld in menselijk gedrag. Dit gedrag is moeilijk te overwinnen; dat is de reden waarom, in conventionele omgevingen, deskundige begeleiders er zorgvuldig op letten om veel tijd te investeren in het opbouwen van vertrouwen alvorens het betreffende onderwerp aan te pakken.

Met Spilter omzeilt u deze inherente sociale problemen door verzekerde anonimiteit te bieden wanneer volledige, eerlijke openbaarmaking en ruimdenkendheid ertoe doen. Deelnemers krijgen direct: de moeilijke cases voorgeschoteld en er is geen warming-up nodig. Ideeën, meningen of feiten worden alleen op inhoud besproken. Dit is een fundamenteel bevrijdende en zeer bevredigende ervaring voor iedereen. Het levert ook betrouwbare en snelle resultaten op.

Zoals bij alle Spilter-werkomgevingen, is dit onderdeel zelf documenterend en opgenomen in het direct beschikbare Word-rapport (docx). Voor vervolgverwerking met andere applicaties kunnen gegevens worden geëxporteerd als een Excel-bestand.

Overige

WERKOMGEVINGEN

BERICHT

CONTACT

Markerkant13 88, 1314 AN Almere
+31 36 750 82 75
info@spilter.nl

INFORMATIE

Partners
Licenties
Masterclass
Toepassingen

CONTACT

Markerkant13 88, 1314 AN Almere
+31 36 750 82 75
info@spilter.nl

INFORMATIE

Partners
Licenties
Masterclass
Toepassingen

BERICHT