werkomgeving

BEOORDELING

Spilter beoordeling biedt alle gebruikelijke beoordelingsmethoden. Het bestaat uit een groep van onderling verbonden werkomgevingen – beoordelingsbladen, resultatentabellen en grafieken – waarmee groepen:

 • Prioriteiten bepalen
 • Ideeën, meningen, feiten (of wat dan ook) beoordelen aan de hand van meerdere criteria
 • Maak consensus of verschil van mening zichtbaar
 • Resultaten zijn direct beschikbaar, zowel als resultaattabellen als grafieken.

   

Hierdoor kunt u zich concentreren op wat het meest veelbelovend, urgent of belangrijk is in plaats van tijd te verspillen aan minder belangrijke onderwerpen.

Hoofdpunten

Na het beoordelen weet je waar de groep is uitgelijnd. Als er onenigheid is over bepaalde items, is dit misschien niets om je zorgen over te maken – of misschien wil je juist even stilstaan en tijd besteden aan waarom de meningen verschillen.

Spilter-beoordelingsbladen bevatten een willekeurig aantal items voor beoordeling. Items kunnen producten zijn, citaten of de ideeën (feiten, suggesties) van een eerdere brainstormsessie. Plak items op het beoordelingsblad of maak ze één voor één aan.

Spilter biedt alle gebruikelijke beoordelingsmethoden, namelijk:

 • Numerieke schalen
 • Meervoudige selecties
 • Rangorde
 • Schatting
 • Schaalverdeling van middelen zoals begroting, mankracht, budget etc

 

Groepen kunnen iedere lijst met items beoordelen op meerdere criteria; bijvoorbeeld effectiviteit, haalbaarheid en kosten. Een dergelijke multi-criteria beoordeling kan plaatsvinden door middel van aparte beoordelingssheets voor ieder criterium of met een multi-criteria beoordelingssheet.

Soms kan het zinvol zijn om deelnemers een team te laten kiezen voordat ze hun beoordelingsformulieren indienen, zodat u de resultaten per team kunt analyseren. Persoonlijke anonimiteit blijft hier gewaarborgd.

Spilter levert de resultaten van het beoordelen direct. Of u en uw groep nu liever tabellen of grafieken gebruiken, bij de beoordeling van de resultaten draait het meestal om drie vragen:

 • Wat zijn de best scorende items?
 • Welke items zijn niet relevant voor het doel van deze sessie?
 • Waar zijn we het (niet) mee eens?

Resultatentabellen geven niet alleen de gemiddelde waardering weer, maar ook hoeveel deelnemers een bepaalde waarde hebben gekozen.

Begeleiders kunnen afwijkende meningen benadrukken door hoge waarden van (genormaliseerde) standaarddeviatie te markeren.

Als deelnemers een team hebben gekozen voordat ze beoordeeld worden, kunnen de resultaten per team of tussen teams worden geanalyseerd. Dit kan essentiële informatie opleveren zoals:

 • Wordt onenigheid veroorzaakt door verschillende departementale prioriteiten of standpunten?
 • Of gaat de onenigheid over afdelingen heen?

Multi-criteria resultatentabellen worden gemaakt wanneer items op meer dan één criterium worden beoordeeld; bijvoorbeeld belang, urgentie en haalbaarheid. Dit maakt utiliteitsanalyses mogelijk waarvan de resultaten direct in de vergadering kunnen worden besproken, wat vaak de besluitvorming aanzienlijk versnelt.

Indicatorwaarden kunnen realtime worden berekend. Bij risicobeoordelingen kan het risico bijvoorbeeld worden berekend uit de beoordelingen op impact en waarschijnlijkheid.

De beoordeling van resultaten kan worden verbeterd door cellen in te kleuren op basis van gestelde drempels – de kleurenschema’s kunnen direct visueel effect hebben en beslissingspunten onthullen. Groepen kunnen dan ter plekke conclusies trekken of nader onderzoek laten doen met een scherpe focus op wat echt relevant is.

Resultatengrafieken geven de resultaten van beoordelingen grafisch weer: Beoordelingen op één criterium worden weergegeven als staafdiagrammen of als cirkeldiagrammen (budgettoewijzingen).

Beoordelingen op meerdere criteria produceren cartesiaanse grafieken. Een derde datalijn (criterium) kan worden gevisualiseerd als ‘bubbelgroottes’ in een spreidingsgrafiek.

De meeste beoordelingen moeten volledig anoniem zijn, gewoon om de meest eerlijke beoordeling te krijgen.

Begeleiders kunnen naar believen grafieken toevoegen om alle relevante gegevens inclusief indicatorwaarden grafisch weer te geven. Het aantal items per grafiek kan worden ingesteld. Items kunnen ook per map of categorie worden bekeken.

Wanneer de beoordeling per team heeft plaatsgevonden, kunnen de resultatengrafieken per team worden geanalyseerd. In dit geval worden de gegevenspunten voor de duidelijkheid door het team in kleur gecodeerd.

Resultatentabellen en grafieken zijn opgenomen in het Word-rapport, die de facilitator met een druk op de knop kunnen maken.

Uiteraard is er veel ruimte voor maatwerk van rapportages:

 • alleen een gespecificeerde bovenste of onderste reeks items bevatten
 • geef resultaten per team (wanneer beoordeling heeft plaatsgevonden met teamtags)


Export van resultatentabellen naar Excel (.xlsx) is ook een druk op de knop – eenvoudig en snel.

Overige

WERKOMGEVINGEN

BERICHT

CONTACT

Markerkant13 88, 1314 AN Almere
+31 36 750 82 75
info@spilter.nl

INFORMATIE

Partners
Licenties
Masterclass
Toepassingen

CONTACT

Markerkant13 88, 1314 AN Almere
+31 36 750 82 75
info@spilter.nl

INFORMATIE

Partners
Licenties
Masterclass
Toepassingen

BERICHT